Privacitat i protecció de dades personals

A l'efecte del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal la finalitat del qual és gestionar els serveis oferts, així com enviar informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic.

Farmàcia Sant Joan Bosco compleix fidelment el que disposa l'ordenament jurídic vigent, de manera que garantim que la informació que ens subministrin per qualsevol via per la qual s'estableixi el contacte serà tractada amb la màxima confidencialitat exigible a la nostra professió i de conformitat amb les normes deontològiques aplicables a l'exercici de la mateixa, en cadascuna de les vessants de la nostra activitat.

En el cas de contactes i consultes, la informació serà utilitzada exclusivament a efectes de donar resposta a les qüestions que es plantegin. En el cas que arribés a establir-se una relació comercial, la informació podrà usar-se per mantenir aquesta relació. La informació facilitada també podrà usar-se per realitzar estadístiques a efectes de millorar el servei del Web, a menys que l'usuari en la seva comunicació deixi constància expressa del contrari.

Farmàcia Sant Joan Bosco no es compromet a donar resposta a totes les consultes, contactes i/o currículums enviats a través del web.

Tota informació rebuda serà arxivada a les nostres bases de dades, tret que l'usuari sol·liciti expressament la seva eliminació. L'usuari, o si escau el seu representant, podrà exercir els drets reconeguts per la Llei, i, en particular, els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades, o oposició al seu ús per a certes finalitats, per mitjà de sol·licitud escrita i signada -a la qual acompanyi fotocòpia del document nacional d'identitat, targeta de residència o passaport i en la qual s'indiquin el nom i cognoms de l'usuari, el seu domicili a efectes de notificacions, i s'indiqui la petició concreta- dirigida a Farmàcia Sant Joan Bosco Passeig Sant Joan Bosco, 57 - 08017 BARCELONA (ESPANYA).

Farmàcia Sant Joan Bosco es reserva el dret a la cancel·lació de les dades personals existents a la base de dades quan deixin de ser útils o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades.

L'usuari haurà de verificar la seguretat de la seva xarxa quan enviï dades confidencials. El titular del Web no es fa responsable de la confidencialitat en la transmissió de dades.

En cas que l'usuari no desitgi subministrar les dades de caràcter personal marcats com a camps obligatoris, el sistema no li permetrà subscriure el formulari. En aquest cas, l'usuari podrà posar-se en contacte amb Farmàcia Sant Joan Bosco per escrit, enviant carta en què constin les seves dades personals a Farmàcia Sant Joan Bosco a Passeig Sant Joan Bosco, 57 - 08017 BARCELONA (ESPANYA). Les dades rebudes seran tractades amb la mateixa seguretat i confidencialitat que els rebuts a través del nostre web.

Consells

LA CARN A LA NOSTRA DIETA
PERDRE PES AMB SEGURETAT
PROTEGEIX LA TEVA PELL DEL SOL
PREVENIR LA RINITIS
AL·LÈRGIA AL POLEN
COM CUIDAR LA BARBA CORRECTAMENT
LES VACUNES A LA INFÀNCIA
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web per millorar els nostres serveis.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Accepto  / Podeu canviar la configuració o obtenir més informació  punxi aquí